1

1.เปิดไฟล์ JPEG ที่เราสร้างขึ้นมาแล้วลงเส้นหาตำแหน่ง X – Y ที่เราอยากไห้ดาวหมุนเริ่มต้นตรงจุดนั้น ( ในที่นี้เราจะเริ่มที่จุดศูนย์กลางของภาพ )

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s